Wilco Klasen nieuwe voorzitter ODT

Tijdens de algemene ledenvergadering van ODT is Wilco Klasen benoemd tot voorzitter van ODT. Hij kreeg letterlijk de voorzittershamer overgedragen van Dick Krabbendam die de afgelopen 9 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd. Wilco was al bestuurslid en zijn plaats wordt in het bestuur overgenomen door Joost Schoenmakers. Frits Knobel en Dick Krabbendam werden benoemd tot lid van verdienste van ODT vanwege hun jarenlange inzet in o.a. het bestuur van ODT.

Kijk hier voor de foto’s van de ledenvergadering.