Vrijwilligerszaken ODT

Ambitie TTV-ODT
ODT wil in de nabije en verre toekomst de brede basis en het hoge niveau van de club vasthouden en onze maatschappelijke rol als aanbieder van breedtesport profileren.

Vrijwilligers
Om onze ambitie te realiseren zijn vrijwilligers van levensbelang.
Rondom het uitoefenen van onze geliefde tafeltennis sport lijken zaken vanzelfsprekend. Inzoomend op deze zaken zie je tal van leden die op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten. Zonder hen is er geen tafeltennisvereniging.

Organisatie vrijwilligers
De taak vrijwilligerszaken is in het bestuur geborgd. Het bestuurslid algemene zaken heeft deze taak in het takenpakket. Daarnaast is er een klankbordgroep vrijwilligerszaken waarop het bestuurslid een beroep op kan doen.
Veel vrijwilligerstaken zijn belegd in een werkgroep/commissie. Op deze wijze zijn vrijwilligers met eenzelfde taak gebundeld.
Iedere werkgroep is gekoppeld aan een bestuurslid. Op deze wijze zijn communicatielijnen helder en kan er snel een besluit worden genomen op bestuursniveau indien gewenst. Ook is de aansturing van de werkgroepen hiermee geborgd.
Naast de werkgroepen zijn er ook vrijwilligers die werkzaamheden verrichten niet ondergebracht in een werkgroep of vrijwilligers die voor (eenmalige) taken gevraagd kunnen worden.

Leden die een activiteit organiseren en daarbij ondersteuning nodig hebben van andere, meerdere vrijwilligers regelen dit zelf.
Ter ondersteuning is er een overzicht van taken en vrijwilligers aanwezig. Dit kan worden gebruikt indien er bij een activiteit vrijwilligers nodig zijn. Dit overzicht wordt beheert door bestuurslid algemene zaken, Jack van Steen en kan bij hem worden opgevraagd.

Werving
Leden van ODT worden actief benaderd voor vrijwilligerswerk. Op het inschrijfformulier staat een korte vraag over vrijwilligerswerk. Ook is hiervoor een uitgebreidere vragenlijst beschikbaar.
Omdat vrijwilligers veel plezier halen uit hun taak die ze goed uit kunnen voeren en of leuk vinden vragen we specifiek naar opleiding, beroep en hobby’s.
Hiervan is een overzicht aanwezig. Dit kan worden gebruikt bij het zoeken naar hulp voor een specifieke klus of taak.
Er is geen minimaal aantal uren in tijd die geïnvesteerd dient te worden in vrijwilligerswerk.

Ondersteuning
Nieuwe vrijwilligers kunnen worden gekoppeld aan een ervaren vrijwilliger bij hun taak.

Waardering
Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar.
Er wordt een activiteit georganiseerd voor de vrijwilligers met als doel iedereen te bedanken voor haar/zijn inzet.

Vragen over vrijwilligerswerk bij ttv-ODT? Interesse om vrijwilligerswerk te doen binnen onze vereniging? Neem gerust contact op met Jack van Steen.