ODT Accommodatie gesloten

Beste leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden van ODT,
In verband met de huidige Corona maatregelen moeten we jullie helaas meedelen dat onze accommodatie tot minimaal 18 mei dicht is en dat alle activiteiten van ODT tot dan gestaakt worden. Ook alle evenementen en toernooien die tot die datum op de agenda staan, zullen geen doorgang vinden.
We zullen in mei opnieuw bekijken wat er kan en wat er mag.
We hopen van harte dat jullie en de mensen om jullie heen gezond zijn en gezond blijven.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van ttv ODT,
Dick Krabbendam, voorzitter